Róża Duchowna-znaczenie trzech róż

Maryja ukazywała się w Montichiari ubrana w biały płaszcz z trzema różami, jedna koło drugiej. Róże były w kolorach białym, czerwonym i żółtym. Ale co one oznaczają?

Biała róża symbolizuje czystość, mądrość Bożą, moc stwórczą i harmonię. Maryja jako Niepokalanie Poczęta osiągneła idealną czystość i pełnie cnót. Wzięła również na siebie wszystkie łaski, których jest pośredniczką. 

Czerwona róża symbolizuje Bożą miłość, miłosierdzie i moc. Jest również symbolem sprawiedliwości i władzy sędziowskiej. Co więcej czerowna róża oznacza krzyż, zbawienie i krew Chrystusa.

Złota róża oznacza świętość Boga, Jego wszechmoc i królewską godność. Symbolizuje ona również Maryję jako Królową Nieba i Ziemi i Oblubienicy Ducha Świętego.


Image Source: http://rozance-i-koronki.blog.pl/files/2012/12/Maryja-R%C3%B3%C5%BCa-Duchowna.jpg

Maryja pokazała jakie cierpienia zadają jej księża


Matka Boża Róża Duchowna objawiając się w Montichisri 8 grudnia miała trzy miecze w piersiach.

Maryja powiedziała, że pierwszy miecz oznacza księży i osoby zakonne, które zdradziły swoje powołanie.

Drugi miecz oznacza księży i osoby zakonne, które żyją w grzechach ciężkich przez co również niegodnie przyjmują Komunię świętą i odprawiają msze w sposób niegodny. 

Trzeci miecz oznacza zdradę Judasza, której dopuścili się księża i zakonnicy. Zdrada ta oznacza, że ci ludzie poświęceni Bogu stracili wiare i stali się wrogami kościoła szkodząc mu.

To pokazuje jakiego cierpiania przysparzają Maryi niektórzy księżą i zakonnicy. 

Image Source: http://ps-po.pl/wp-content/uploads/2016/10/ksieza-622x437.jpg Maryja Przyszła do Pierininy z Hiacyntą i Franciszkiem

7 grudnia 1947 roku miało miejsce szóste objawienie Pierininy Gilli. Matka Boża Róża Duchowna ukazała się jej wtedy w białym płaszczu. Po lewej stronie Maryi stała dziewczynka a po prawej chłopiec ubrani na biało. Oboje trzymali płaszcz Maryi.

Matka Boża Róża Duchowna powiedziała wtedy: „Jutro ukażę moje Niepokalane Serce, tak mało znane ludziom. W Fatimie wyraziłam życzenie, aby upowszechniła się praktyka poświęcenia się mojemu Sercu (...)  Natomiast tu, w Montichiari, życzę sobie, aby to nabożeństwo do Róży Duchownej połączone z czcią mojego Niepokalanego Serca zostało pogłębione w instytutach religijnych i zgromadzeniach zakonnych po to, aby te dusze poświęcone Bogu otrzymały coraz większe łaski, płynące z mojego macierzyńskiego Serca.” 

Maryja powiedziała, że dzieci, które z nią przyszły to: „Hiacynta i Franciszek. One towarzyszą ci we wszystkich twoich smutkach. One także cierpiały, chociaż były mniejsze od ciebie. Oto czego życzę sobie od ciebie: prostoty i dobroci, jak u tych dzieci.” 

Po tych słowach Maryja rozłożyła ramiona i patrząc w niebo zawołała: „Niech będzie Pan uwielbiony!” 

Image Source:  http://misjagabriela.pl/www-content/uploads/2016/03/dzieci2.jpg